top of page
Organisatie

Hestia's Hof: een dierenweide met kleine kinderboerderij. Een unieke plek in Leerdam waar natuureducatie een belangrijke rol gaat spelen. De komst van deze natuurtuin levert een belangrijke bijdrage aan het op een positieve manier aanwakkeren van het  belang en bewustzijn zuinig om te gaan met de natuur.

 

Hestia's Hof is een samenwerkingsverband tussen een beherende stichting, diverse maatschappelijke organisaties en vrijwillige particulieren en commerciële bedrijven die samen werken aan de realisatie van een prachtige plek voor jong en oud.

 

Missie & doelstelling

 

Hestia's Hof in Leerdam stelt zich ten doel het respect, de verantwoordelijkheid en de zorgzaamheid van de kinderen voor (huis)dieren, voor de natuur en voor de samenleving te bevorderen. Hestia's Hof tracht dit doel te bereiken door het op professionele wijze aanbieden en begeleiden van mogelijkheden aan kinderen (en hun ouders, verzorgers en begeleiders) om in hun woon- en leefomgeving op een kind- en diervriendelijke manier, spelenderwijs, in de directe omgang met en verzorging van dieren, hun kennis, ervaring en dierenliefde te vergroten.

Daarnaast is Hestia's Hof ook een ontmoetingsplaats voor bewoners van Leerdam en helpt daarmee de sociale cohesie te vergroten.

Hestia's Hof is een ontmoetingsplaats voor iedereen.

 

Visie

 

Hoe we in Leerdam ook denken over de waarden en betekenis van (huis)dieren (in culturele, economische, ideologische of godsdienstige zin), het gaat om levende wezens die respect en liefde verdienen.

En dat komt tot uiting in het bevorderen van goede zorg voor (huis)dieren en in het vergroten van kennis, inzicht en vaardigheid van mensen in het omgaan met dieren. De dieren leven in Hestia's Hof in een prachtig polderlandschap waar mens, dier en natuur in verbinding staan met elkaar.

Hestia's Hof probeert haar doelstelling en missie waar te maken door aan te sluiten bij de leef- en denkwereld van de kinderen. En door activiteiten spelenderwijs met de dieren aan te bieden waarvoor kinderen belangstelling hebben, die ze fijn, interessant, soms spannend of een beetje eng vinden. 

Hestia's Hof wil een plaats zijn waar niet alleen kinderen graag willen komen, maar ook ouders, grootouders en andere belangstellenden. We willen een sociale functie in de Leerdamse samenleving vervullen en een prettige en veilige plaats zijn, waar je binnen kunt lopen. Hestia's Hof wil graag de huiskamer zijn waar iedereen welkom is en zich thuis voelt en waar je anderen kunt ontmoeten.

 

Doelen Hestia's Hof in Leerdam

 

  • Hestia's Hof in Leerdam zal gratis toegankelijk zijn voor alle kinderen volwassenen en senioren van Leerdam. Dus deze zal niet op commerciële basis georganiseerd worden;

  • Hestia's Hof ligt op loop- of fietsafstand van alle wijken;

  • Hestia's Hofkan wellicht in de toekomst uitgebreid worden met een avontuurlijke speelplek/watertuin;

  • Hestia's Hof biedt ruimte aan natuureducatie, thema-lessen en andere onderwijsmogelijkheden;

  • Hestia's Hof biedt gelegenheid voor een werk/ervaringsplek aan herintreders, stagiaires en mensen met een beperking;

  • Ook vrijwilligers (jong en oud) worden betrokken bij de dagelijkse gang van zaken;

  • Door kleinschalige en op het publiek gerichte sponsoracties (bijvoordbeeld ten aanzien van de aanwezige dieren) kun je de betrokkenheid van het publiek vergroten;

  • Hestia's Hof zal geleid worden door professionele krachten. Dit is niet alleen belangrijk voor wat betreft de verzorging van de dieren maar ook voor de omgang met het publiek, vrijwilligers en zorgmedewerkers.

 

bottom of page